UAB Saureka
Maironio g. 4, LT-28241 Utena

Statinių techninė Priežiūra

Vykdome pastatų statybos techninę
priežiūrą pagal statybos techninioreglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės,
kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams,
statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“
reikalavimus