UAB Saureka
J. Basanavičiaus g. 61-202, LT-28241 Utena