UAB Saureka
Maironio g. 4, LT-28241 Utena

Inžinerinės paslaugos


Sąmatinė dokumentacija paruošiama naudojant specializuotą kompiuterinę programą, todėl Jūsų pageidavimai gali būti modeliuojami ir operatyviai formuojamos alternatyvios sąmatos. Sąmatos paruošimas galimas visam pastatui arba tik konkretiems statybos darbams.

Energetiniai statinių pasai

Pastatų techninis – energetinis pasas yra vienas iš pastatų techninės priežiūros dokumentų, pagal STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“.
Pastato techniniame – energetiniame pase nurodomos pastato techninės, konstrukcinės, energetinės ir ekonominės charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo.
Specialistai pagal esamus statinių dokumentus ir atliktą apžiūrą, užpildo statinio techninį arba techninį -energetinį pasą ir užveda statinio techninės priežiūros žurnalą.
Statinio techninis – energetinis pasas privalomas pildyti tiek gyvenamiesiems, tiek negyvenamiesiems apšildomiems statiniams, kurių naudingasis plotas yra didesnis kaip 1000 m² (mažesniems pastatams ruošiamas techninis pasas).

FIDIC inžinieriaus paslaugos:

Vykdome FIDIC Inžinieriaus funkcijas pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos FIDIC parengtas sutarčių sąlygas. FIDIC Inžinieriaus paslaugos – tai tarptautinius standartus apimančios kokybiškos visapusiškos statybos, montavimo ir paleidimo darbų bei su jais susijusios veiklos priežiūra.